Pierwsza edycja akcji MotoMikołaje Białystok 2013 r.

Zachęceni pozytywnym odbiorem zorganizowanej przez nas pierwszej edycji MotoMikołaje w 2013 roku postanowiliśmy zorganizować w kolejnym roku drugą edycję akcji MotoMikołaje Białystok 2014.

Powstał wówczas komitet społeczny zbiórki publicznej MotoMikołaje Białystok 2014 (nr zbiórki: 2014/1529/KS).

Zebraliśmy w gotówce: 4 824,65 zł (czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej!) oraz liczne ofiary w naturze:
słodycze, chemia, kosmetyki, książki , zabawki o wartości: 2150 zł;
meble o wartości: 4500 zł.
Cała kwota została rozdysponowana na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu:
– zakup kosmetyków, chemii, słodyczy: 3077,02 zł;
– karnet na basen i lodowisko: 500 zł;
– zabawki: 199,97 zł;
– sprzęt elektroniczny: 1047,77 zł.

Organem nadzorującym zbiórkę było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji które zaakceptowało sprawozdanie końcowe z przeprowadzonej zbiórki.

Łącznie zebraliśmy w trakcie akcji w gotówce i darach rzeczowych 11474,65 zł.